Úvodní strana » Reference

Reference

Mezi naše klienty patří firmy a podnikatelé různých oborů bez ohledu na velikost a zaměření.

 

„Renatu Svobodovou znám profesně přes dvacet let. Během svého podnikání jsem mnohokrát musel spolupracovat s jinými účetními a poradci – a upřímně řečeno, jedničku ani dvojku by nedostal nikdo. S týmem Beatis se skvěle komunikuje, problémy jsou řešeny rychle a bezchybně, na otázky dostávám odpovědi. Stručně: nadále nerozumím účetnictví, ale konečně to můžu hodit za hlavu."

Mgr. Tomáš Baránek, ředitel nakladatelství Jan Melvil Publishing, s.r.o., dříve spoluzakladatel Computer Press, a.s.

 

Milý a vstřícný kolektiv, spolehlivé vedení účetních a daňových záležitostí, konzultace přes telefon. Osobní přístup se neprojevuje jen nabídnutím dobré kávy při návštěvě, ale především vyhledáním nejlepšího možného řešení pro konkrétní záležitost s doporučením, jak postupovat v daném případě a jak předcházet komplikacím.   

Karel Kapinus, jednatel společnosti

CHILLICOM s.r.o.

www.chillicom.cz

 

Se zástupci fy Beatis spolupracujeme již víc než pět let. Oceňujeme především flexibilitu a dynamiku jejich přístupu k zákazníkovi. Velkým přínosem pro nás je možnost vzdáleného přístupu do účetnictví a konzultací.

Ing.Martin Schenk, předseda představenstva

Virklis a.s.

www.virklis.cz

 

S firmou Beatis s.r.o. spolupracuji již od roku 2009, kdy ještě fungovala pod jiným jménem, ale se stejnými lidmi a se stejnou kvalitou. Ostatně sám jsem také během těchto let změnil právní formu, z privátního ambulantního lékaře pracujícího jako OSVČ jsem se stal právnickou osobou – společností s ručením omezeným.

Firma Beatis pro mne průběžně zpracovává účetnictví, mzdy a pojištění zaměstnanců a ostatní povinné odvody. Každoročně také vyhotovuje daňové přiznání, roční účetní uzávěrku, roční zúčtování za zaměstnance a všechno další, co je potřebné, včetně doručení na příslušné úřady.

Za celou dobu naší spolupráce se nevyskytl žádný problém, vše je zpracováno pečlivě a včas k mé plné spokojenosti. Většinu komunikace zvládáme elektronicky. Šetří se tím čas, ale zase ubývá příležitostí k setkání s příjemnými a ochotnými lidmi z Beatisu.

MUDr. Jiří Mertl

ENDOKRIN, s.r.o.

 

Mgr. Renatu Svobodovou jsem poznal v roce 2001, kdy po mém nástupu do funkce finančního ředitele holdingu Computer Press, a.s., pracovala v pozici vedoucí ekonomického úseku celého holdingu, čítajícího v té době pět společností s obratem cca 1 mld CZK.

Od léta 2001 do jara 2005, kdy došlo k rozdělení holdingu a přerušení naší spolupráce, jsem byl s Mgr. Renatou Svobodovou v pravidelném denním pracovním kontaktu. Naše spolupráce se týkala především finanční situace společnosti, prezentace a analýzy hospodářských výsledků, řešení účetních a právně-administrativních záležitostí. Společně jsme připravovali a realizovali rozdělení společnosti Computer Press, a.s., na tři nástupnické společnosti a finalizovali smluvní dokumentaci.

Při spolupráci s Mgr. Renatou Svobodovou jsem oceňoval zejména její spolehlivost, pokud jde o dodržování dohodnutých termínů, vědomí osobní odpovědnosti za výsledek a s tím spojenou schopnost domýšlet jednotlivá rozhodnutí do detailních důsledků, a v neposlední řadě výborné komunikační schopnosti, jak do nitra společnosti, tak navenek.

Protože mi, potažmo společnosti Fayn Telecommunications s.r.o., v roce 2013 vznikla potřeba zajištění účetních služeb, rozhodl jsem se pro externí spolupráci právě se společností paní Mgr. Renaty Svobodové, tedy fy Beatis. Spolupráce je dle mých očekávání bezproblémová a splnila mé očekávání.

Ing. Vladimír Štefánik

CFO

FAYN Telecommunications s.r.o.

Popelova 150/71, 620 00 Brno

mob.: +420724669090

 

Se společností Beatis s.r.o. spolupracujeme od jejího vzniku, se stejným týmem probíhala spolupráce v předchozí společnosti od roku 2009, s paní Renatou Svobodovou pak přibližně od roku 2000. Po celou dobu jsme dostávali velmi profesionální, fundované a komplexní služby, což je hlavním důvodem naší spokojenosti a pokračující spolupráce. V současnosti pro nás Beatis s.r.o. zajišťuje účetní a ekonomické služby pro několik subjektů, v budoucnu při rozšiřování naší činnosti budou i další subjekty po účetně-ekonomické stránce outsourcovány ke stejné firmě.

Služby společnosti Beatis s.r.o. i paní Renatu Svobodovou mohu jen a pouze doporučit.

V případě jakýchkoliv dotazů jsem plně k dispozici.

Ing. David Řeháček

+420 603536812

Provozní ředitel

GREEN REMEDY, s.r.o.

Kabátníkova 2

602 00 Brno

 

S Renatou Svobodovou spolupracuji od roku 1999 ať už jako kolega v zaměstnání nebo jako její zákazník. Renata vždy dodržovala etické principy vycházející z její práce, vždy byla profesionální a odváděla stoprocentní práci v termínu, který jsme si stanovili. Pokud neznala odpověď na některé naše požadavky a dotazy, vždy ona či její kolegyně z firmy byly schopny nastudovat danou problematiku, tak abychom společně danou situaci vyřešili. Vždy je schopna konzultovat i otázky nespadající přímo do popisu její práce a tím se stala nejen obyčejným dodavatelem účetních služeb, ale váženým obchodním partnerem.

 

Patrik Schober, jednatel

PRAM Consulting, s.r.o., Praha

 

S  firmou Beatis spolupracujeme 6 měsíců a máme s nimi jen ty nejlepší zkušenosti. Kvůli nespokojenosti s naší bývalou účetní jsme se rozhodli od ledna 2013 pro změnu a navázali spolupráci s výše zmiňovanou firmou. Záhy jsme pochopili, jak dobré rozhodnutí jsme učinili, protože za celou dobu našeho podnikání jsme se u účetních nesetkali s takovou profesionalitou. Zaměstnanci firmy Beatis jsou vždy maximálně nápomocní, svou práci provádějí naprosto precizně a jsou schopni velmi fundovaně poradit i ve složitých účetních otázkách.

Musím říci, že až nyní mám pocit, že je naše účetnictví v opravdu dobrých rukou, a mohu tedy firmu Beatis maximálně doporučit!

Lada Drábková,

Eltea - Jazyková agentura  Olomouc