Úvodní strana » Naše služby

Naše služby

 • Vedení účetnictví 
 • Vedení daňové evidence
 • Vedení mzdové a personální agendy
 • Sestavení daňových přiznání ke všem druhům daní včetně příloh
 • Sestavení souhrnných hlášení, přenesení daňové povinnosti
 • Zastupování na úřadech
 • Zajištění odkladu podání daňových přiznání
 • Sestavení statistických výkazů
 • Elektronická komunikace, správa datových schránek
 • Reporting
 • Účetní a daňové poradenství a konzultace